ABD Göçmenliği Terimler Sözlüğü

Usafis Kuruluşu ABD Göçmenlik Tanımlamaları’nın yeni sözlüğünü sunar. Sözlük kısmında yer alan göçmenlikle ilgili ve yasal terimler ABD göçmenliği ile ilgili terim ve kısaltmaları anlamanıza yardımcı olacaktır. ABD göçmenlik işlemlerinde ve Yeşil Kart Çekiliş Başvuru prosedürlerinde kullanılan kelimeler daha komplekstir. Göçmenlikle ilgili terimler sıklıkla özel kelimelerdir ve bunların anlamları tecrübeli olmayan katılımcılar için her zaman basit değildir. Terimler arasındaki farkları öğrenmek ve ABD göçmenlik işlemlerini daha iyi anlayabilmek için ABD Göçmenlik tanımlamaları sözlüğünü kullanabilirsiniz.

A
ABD Çeşitlilik Vize Çekilişi
ABD Yeşil Kart Çekiliş program için alternatif isimdir. US Çeşitlilik Vize Çekiliş programının amacı farklı etnik grupların Birleşik Devletler’in potasında eritilerek Amerika’yı daha çeşitli bir ülke haline getirmektir.

Aile İlk Tercihi
Aile İlk Tercihi bir Amerikan vatandaşının 21 yaşın üzerindeki yabancı uyruklu bekar çocukları için LPR vizesi elde edebilmesinin takip edeceği yoldur.

Aile İkinci Tercihi
Aile İkinci Tercihi yabancı uyruklu eşi ve 21 yaşının altındaki çocuğu ve 21 yaşının üzerindeki bekar çocuğu için bir LPR vizesine sahip kişi tarafından LPR vizesi alınması için takip edeceği yoldur.

Aile Üçüncü Tercihi
Aile Üçüncü Tercihi 21 yaşının üzerinde yabancı uyruklu evli çocukları için bir Amerikan vatandaşının LPR vizesi alması için takip edeceği yoldur.

Aile Dördüncü Tercihi
Aile Dördüncü Tercihi bir Amerikan vatandaşının yabancı uyruklu kardeşler, onların eşleri ve çocukları için bir LPR vizesi alması için takip edeceği yoldur.

Alındı Bildirisi
Bu İç Güvenlik Bakanlığı’nın bir dilekçe veya başvuruyu aldığını onaylayan bir I-797 Dosya Duyurusudur.

Anlaşma Yatırımcısı Vizesi (E-2)
Bu vize Birleşik Devletler’le ticaret ve seyrüsefer anlaşması olan ülke vatandaşlarını amaçlamaktadır. İyi niyetli ABD işletmesine azımsanmayacak bir sermaye yatırımı yapmakta olan ve yapmış olan vatandaşlar E-2 Vizesine başvuru yapmaya uygundur.

Anlaşma Taciri Vizesi (E-1)
Bu vize Birleşik Devletler’le ticaret ve seyrüsefer anlaşması olan ülke vatandaşlarını amaçlamaktadır. Uluslararası kapsamda, azımsanmayacak mahiyette ticaret yapan vatandaşlar E-1 Vizesine başvuru yapmaya uygundur.

B
Belgesiz Yabancı
Yasadışı olan yabancı uyrukludur. ABD hükümetinin izni olmadan ve dolayısıyla ABD’ye yasa dışı olarak giren kişidir.

Bir ABD Vatandaşının Eşi için Vize (K-3)
K-3 vizeleri ABD vatandaşlarının yabancı uyruklu eşlerinin Yeşil Kart onayını beklerken ABD’ye girişlerine yardımcı olmak için düzenlenmektedir.

Birleşik Devletler Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (USCIS)
Mart 2003 tarihinde ABD Göçmenlik ve Yerlileştirme Bürosu (INS) İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) bağlanmış ve ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu (USCIS) olarak yeniden adlandırılmıştır. USCIS göçmenlik ve vatandaşlık karar fonksiyonlarının güvenli, etkin olmasından, gelişmesinden ve göçmenlik hizmetlerinin plan ve prosedürlerinin oluşturulmasından sorumludur.

C
Cari Ücret
Cari Ücret, ABD’nin belirli bir bölgesinde belirli bir iş için ödenen saatlik ücreti, istihdam faydaları ve fazla mesaidir.

Çalışma Koşulları Uygulaması (LCA)
H-1B vizesine müracaat eden herkes takip eden vize onayını almak amacıyla Çalışma Bakanlığı’ndan LCA adı verilen ön izne başvurmalı ve almalıdırlar.

Ç
Çalışma İzin Kartı (EAD)
EAD J-1, A-1, E-1, E-2 ve L-1 vizelerine sahip olan kişilerin eşleri için verilen çalışma iznidir. Bu doküman neredeyse Yeşil Kart kadar esnek kabul edilmektedir. Bir EAD almak için I-765 formunu doldurmanız gerekir.

Çalışma Onayı (LC)
Çalışma Onayı belirli yabancı uyruklu kişilerin ABD’de belirli alanlarda çalışma izni alabilmesi için takip etmekle yükümlü oldukları süreçtir.

Çekirdek Aile Kategorisi
Bir ABD vatandaşının eşi, bekar çocuğu (21 yaş altı) veya 21 yaşından büyük bir ABD vatandaşının ebeveynleri bir öncelik numarasını beklemek zorunda olmadan göçmenlik vizesi alabilir.

Çeşitlilik Vizesi (DV)
Çeşitlilik Vizesi, Çeşitlilik Vizesi Çekiliş Programı ile Birleşik Devletler’e giriş izni veren Yasal Kalıcı Oturma İzni (LPR) statüsüne izin verilen yabancı uyruklu pasaportlara damgalanan bir ABD göçmenlik vizesidir (Aynı zamanda LPR statüsünün kanıtı olarak ve ABD’de uzun süreli yaşamak, okumak ve çalışmak için Kalıcı Oturma İzinli Yeşil Kart’ın da elde edilip taşınması gerekmektedir).

Çıkış Noktası
Çıkış noktası yabancı uyruklu bir kişinin Birleşik Devletler’den ayrıldığı çıkış noktasıdır. Burası bir kişinin kimlik doğrulamasının yapıldığı, biyometrik veri onayının yapıldığı, pasaport ve vizenin geçerliliğinin incelendiği ve Birleşik Devletler’e girdiği süreden itibaren “statü içi” olduğunun (Bakınız İzinsiz Kalma) doğrulandığı yerdir.

Çift Amaç
“Çift Amaç” göçmen olmayan statüsünü mevcut durumda uygun bir şekilde koruyarak gelecekteki bir zamanda göçme niyetini ifade etmektedir. Çift Amaç H-1 ve L-1 gibi çeşitli vize sınıflandırmaları çatısı altında tanınan bir doktrindir.

D
Değişim Ziyaretçisi (J-1)
A J-1 Değişim Ziyaretçisi eğitim, mesleği eğitim veya bilimsel araştırma değişim programına katılan yabancı uyruklu kimsedir.

Destek Yeminli Beyanı
Bir Amerikan vatandaşı tarafından yabancı uyruklu bir kişinin ABD’ye girişi üzerine bu kişinin ABD’de kalacağı süre içerisinde ABD hükümeti mali yardımlarını talep etmesini önlemek amacıyla kendisine mali destek sağlayacağını taahhüt eden bir belgedir. ABD vatandaşı (“sponsor”) aile bazında Göçmenlik Vizesi başvuru kısmında (ve bazı sınırlı çalışma koşullarında) söz vermelidir.

Dışişleri Bakanlığı
ABD hükümetinin tüm dünyadaki ABD büyükelçiliklerinden ve konsolosluklarından sorumlu bakanlığıdır.

Din Görevlisi Vizesi (R-1)
R-1 vizesi tanınmış bir zümrenin çerçevesinde dini işlerle ilgilenen göçmen olmayan yabancı uyruklulara veriler. Bu vize bir kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından örgütsel sponsorluk gerektirir. Bu vize rahip, papaz, din eğitmenleri ve dini hizmetler sağlayan diğer kişiler için düzenlenir.

Dosya Numarası
Ulusal Vize Merkezi (NVC) tarafından göçmenlik vize başvuruları için verilen bir numaradır. Bu numara aile esasına veya işçi esasına göre ya da DV Çekilişi kazananlar olmak üzere tüm kalıcı oturma iznine sahip kişilere verilir.

DV Çekilişi
Diversity Göçmen Vizesi Çekilişi (DV Çekilişi) yıllık olarak dünya çapında 50,000 ABD Kalıcı Oturma İzinli Yeşil Kart’ın dağıtıldığı bir çekiliştir.

E
EB-1 Çalışma Tabanlı Göç
Bu bir çalışma tabanlı Yeşil Kart sınıflandırmasıdır. Aşağıdaki kişiler bu tip Yeşil Kart’a başvuruda bulunabilirler: (1) bilim, sanat, eğitim, ticaret veya atletizm gibi alanlarda sıradışı beceri gösteren kişiler; (2) profesörler veya araştırmacılar; ve (3) çok uluslu şirket yöneticileri.

EB-2
EB-2 sınıflandırması Amerikan ilgi veya huzuruna gerçekten fayda sağlayacak olan bilim, sanat veya ticaret alanlarında ileri derece veya eşdeğerinde ya da istisnai becerilere sahip yabancı uyruklu kişilere açıktır.

EB-3
Bu sınıflandırma en az üniversite mezunu profesyonellere; iki yıl deneyim kazanmış yabancı uyruklu kimselere; veya Birleşik Devletler’de nitelikli işçisi bulunmayan işler için emek harcayan deneyimsiz işçiler için açıktır.

EB-4
EB-4 sınıflandırması özel göçmen din görevlileri ve diğer özel sınıflandırmalar örneğin dayak mağduru kadınlar için açıktır.

EB-5 Yatırım Yoluyla Göçmenlik
EB-5 sınıflandırması Amerikalılar için yatırım oluşturma ve/veya belirli sayıda iş sağlama ile yeni veya mevcut bir kuruluşta önemli ticari yatırımlar yapmış veya yapmakta olan yabancı kimseler için açıktır.


Eş, yasal olarak evli adam veya kadındır ve aile birleşimi vizesi almaya uygun olarak değerlendirilirler.

G
Geçici İşçi
Geçici işçi belirli sınıflandırmalar altında belirli bir süre boyunca ABD’de yasal olarak çalışma iznine sahip göçmen olmayan işçidir.

Geçici Ziyaretçi Vizesi (B-1/B-2)
Bu kısa süreli olarak Birleşik Devletler’i ziyaret edecek kişiler için uygulanan en yaygın vize sınıflandırmasıdır.

Giriş
Giriş, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Memuru (CBP) tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ne yasal olarak onaylanan girişi tanımlar. Gümrük kapısında CBP bir Form I-94 (Varış/Ayrılma Kartı) formu verir ve bu form Birleşik Devletler’de bulunmanıza izin verilen süre ve yasal statüyü belirtir

Giriş Noktası
Yabancı uyruklu bir kişinin Birleşik Devletler’e giriş yaptığı yerdir. Burası kimlik doğrulamasının yapıldığı, biyometrik veri onaylarının yapıldığı, kişinin pasaportunun geçerliliğinin, vizesi olup olmadığının ve/veya Birleşik Devletler’e giriş izni olup olmadığının incelendiği yerdir.

Giriş Reddi
Birleşik Devletlere giriş bir veya daha fazla nedenden ötürü Gümrük ve Sınır Koruma Memurları tarafından reddedilebilir. Örneğin sahtekarlık şüphesi, yasal olarak göçmenlik niyetinde olma şüphesi vb.

Göçmen Olmayan Vize
Geçici bir süre için Birleşik Devletler’e girmek isteyen kişiler için düzenlenen vizedir. Göçmen olmayan vize kategorileri turistleri, iş adamlarını, çalışanları, öğrencileri vb kapsar.

Göçmen Olmayan Vize Başvurusu (DS-156)
Vize (bir yabancı uyruklu kişinin pasaportunda damgalanan giriş iznidir) almak için doldurulan ve yerel ABD konsolosluğuna sunulan bir başvuru formudur.

Göçmen Vizesi
Birleşik Devletler’de kalıcı olarak yaşamak isteyen bir kişi için düzenlenen vizedir. Bir kişinin göçmen vizesi alabilmesi için genellikle ailevi bağlar veya istihdam gibi belirli alanlardaki gereksinimleri karşılaması gerekir.

Göçmenlik Çekilişi
Diversity Göçmenlik Vize programı Birleşik Devletler Kalıcı Yerleşen Kartı (Belgesi) sağlamak amacı ile Birleşik Devletler kongresinin himayesinde olan bir çekiliş programıdır. Aynı zamanda Yeşil Kart Çekilişi olarak da bilinmektedir. Çekiliş, Mültecilik ve Vatandaşlık Yasası’nın (INA) 203(c) Kısmı’nda belirtilen hususlar doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı tarafından yıllık olarak icra edilmektedir.

Gümrük & Sınır Koruma (CBP) Memuru
Gümrük ve Sınır Koruma Memurları yabancı uyrukluların Birleşik Devletler’de yasal olarak kalacağının nihai kararının verilmesi için Birleşik Devletler Giriş Noktalarında bulunan görevlilerdir ve giriş Form I-94 sunulması üzerine kayıt edilecektir. CBP memurları seyahat eden kişinin ABD’ye giriş hakkı olup olmadığına daha detaylı olarak bakılması için ikinci bir araştırma başlatma yetkisine sahip kişilerdir.

Güvenlik Kontrolleri
Belirli kişilerin ABD’ye girişinin önlenmesi amacı ile yürütülen özgeçmiş araştırmasıdır.

H
H1-B Vizesi (Özel Meslekler)
H1-B vizesi yüksek öğrenimde özel bir alanın tamamlanması ile sağlanan teorik ve pratik uygulama gerektiren özel mesleklere sahip kişilere yöneliktir.


İç Güvenlik Bakanlığı – DHS
2002 yılında kurulmuş olan İç Güvenlik Bakanlığı iç güvenlik kurum ve kuruluşlarını örneğin ABD Gümrüklerini, Sahil Korumayı, Yurttaşlık ve Göçmenliği ve Giriş Noktalarını vb koordine eder.

İkincil İnceleme
Yabancı uyruklu kişinin Birleşik Devletler’e giriş için uygunluğunun geçerliliği ile ilgili soru işaretleri oluştuğunda CBP Memuru tarafından yürütülen detaylı soruşturmadır. İnceleme girişin reddi kararı ile sonuçlanabilmektedir.

İkincil Lehtar
Bir kişinin vize veya Yeşik Kart almaya uygun refakatçi akrabaları; çekirdek aile fertleri; eşleri ve çocuklarıdır (21 yaşının altında). İkincil lehdarlar genellikle ailevi ilişkilerden dolayı hak kanan asıl kişiyle aynı tipte vize veya Yeşik Kart sahibi olabilirler. Çekirdek Aile kategorisi altında (aşağıya bakınız) ikincil lehtarlara izin verilmez.

İmtiyaz Kategorileri
ABD vatandaşlarının ve kalıcı oturma iznine sahip kişilerin göçmenlik vizesine başvuran akrabalarının yüksekten düşüğe doğru tercihe göre sıralandığı kategoridir. Her kategoriye yıllık olarak belirli sayıda vize verilmiştir. Her kategori için bekleme süresi kategorideki vize sayısına göre değişir.

İmtiyazlı Akraba
Bir ABD vatandaşının veya kalıcı oturma iznine sahip olan kişinin bu imtiyaz kategorilerinden birisine ait olan aile üyesidir.

İyi Niyetli Evlilik
Birleşik Devletler’e hileli giriş için yapılan evliliği değil, gerçek bir evliliği ifade etmektedir.

İyi Niyetli İşveren
USCIS gereksinimlerini karşılayan yabancı uyruklu kişilerin ABD’de çalışmasını destekleyen bir Amerikan işvereni tanımlamaktadır. İşverenler finansal stabiliteyi ve düzenli şirket çalışmalarını kanıtlamak durumundadır.

İzinsiz Kalma
“İzinsiz Kalma” terimi bir ziyaretçinin I-94 formunda onaylanan ve kaydedilen tarihten sonra Birleşik Devletler’de kaldığı durumu açıklar. “İzinsiz Kalma” esas alınarak yabancı uyruklunun izinsiz kalma süresine göre vizenin iptalinden girişin reddine kadar değişen çeşitli cezaların uygulanır.
J
J-1 Ataması
J-1 Değişim Ziyaretçisi Ataması  bir kuruluşun belirli eğitim programlarına J-1 sponsorluğu sağlayan onay belgesidir.

J-1 Sponsoru
Yabancı uyruklu kimselerin ABD’de bir mesleki eğitim programına katılması için sponsor olan ABD kuruluşudur.

K
Kalıcı Oturma İznine Sahip Kimse/PR
Green Card ile ABD’de yasal olarak oturma ve çalışma izni olan kişidir.

Kanıt Talebi (RFE)
RFE USCIS tarafından bize başvurusu yapan bir kişinin vize uygunluğunun oluşturulabilmesi ve/veya desteklenmesi amacı ile ilace dokümantasyon sunması amacı yapılan yazılı ve detaylı taleptir. Böyle durumlarda başvuru yapan ya da müracaatçıya kanıt talebini sunmak için 12 haftadan fazla bir süre tanınmamaktadır.

Konsolosluk
Birleşik Devletler hükümetine bağlı olan ve genellikle yabancı bir ülkenin bir ya da daha fazla büyükşehrinde bulunan ABD elçilik işlerinin idare edildiği ofistir. ABD Büyükelçiliği genellikle yabancı bir ülkenin başkentinde yerleşikken ABD konsolosluğu ise yabancı bir ülkenin bir ya da birden fazla büyükşehrinde yerleşik olabilir.

Konsolosluk Görevlisi
Vize ve pasaportların çıkartılması gibi konsolosluk işleriyle ilgilenmek için Birleşik Devletler hükümeti tarafından atanan çalışandır. Konsolosluk görevlileri kimlerin vize başvurusu için uygun olup olmadığına karar veren ve Dışişleri Bakanlığı adına çalışan insanlardır.

Konsolosluk İşlemleri
Yerel ABD konsolosluğu aracılığıyla yabancı bir ülkede vize veya Yeşil Kart başvurusu işlemidir. Örneğin bir ABD vatandaşı ABD dışında başka bir ülkede vatandaş olmayan kimse ile evlendiğinde, ABD vatandaşı olmayan kişi konsolosluk işlemleriyle Yeşil Kart için başvuruda bulunmak durumunda kalacaktır.

Kota
Her yıl Birleşik Devletler’e girişine izin verilen göçmen sayısıdır. Ancak çekirdek aile üyeleri bu kotaya dahil edilmezler. Kotalar her yıl ABD Kongresi tarafından belirlenmektedir.

L
Lehtar
Lehine bir dilekçe doldurulmuş olan kişidir. Örneğin: Bir ABD vatandaşı kadın kocası için bir başvuru dosyası oluşturduğunda, kendisi dilekçe sahibidir ve kocası Yeşil Kart’a başvurmaya yetkisi olan lehtardır.

M
Mülteci
Ülkesinde karşılaştığı zulümden kaçarak Birleşik Devletler’de özel göçmen statüsü arayan kişidir. Sığınmacılardan farklı olarak (yukarı bakınız), mülteciler ABD’ye gelmeden önce özel statüleri için başvuru yapabilirler.

Müracaat
Bir ABD vatandaşı veya kalıcı oturma iznine sahip kişi (PR) tarafından başvuran (lehtar) adına yapılan, başvuranın göçmen vizesi veya Yeşil Kart almaya uygun olduğunu gösteren resmi bir başvurudur.

N
Nişanlı Vizesi
K-1 Nişanlı Vizesi Amerikan vatandaşıyla evlenme sözü vermiş veya sözleşme yapmış nişanlıkişilerin ABD’ye girişine izin veren göçmen olmayan vize türüdür. Düğün töreni giriş tarihinden 90 gün içerisinde gerçekleştirilmelidir.

O
O-Vizesi
O-Vizesi olağanüstü yetenekleri ya da başarıları olan belirli bireylerin Birleşik Devletler’de geçici süre yaşama ve çalışmasına izin veren vizedir.


Ö
Öğrenci Vizesi (F-1)
F-1 Öğrenci Vizesi ABD’nin akredite olmuş eğitim programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler için düzenlenir. Bu vize, öğrencinin tam zamanlı eğitim programı korunduğu sürece geçerlidir.

Öncelik Tarihi
Göçmenlik yetkilileri tarafından bir başvurunun dosyalandığı tarihtir. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Vize Duyurularını (aşağı bakınız) kontrol ederek başvuran kişi hangi öncelik tarihlerinin şu anda işlenmekte olduğunu öğrenebilir ve daha sonra kendi vizesi için ne kadar beklemesi gerektiği ile ilgili varsayımda bulunabilir.

Önyargısız İptal
Büyükelçilik veya Konsolosluğun iptal damgası vizede yönetimsel bir yanlışlık olduğunu veya vizenin kopya olduğunu belirtir. Bu pasaporttaki diğer vizelerin geçerliliğini etkilemez ve gelecekteki vize başvurularında önyargı oluşturmaz.

Özel Göçmenlik Vizesi
Eğer kalıcı oturma iznine sahip bir kişi (Yeşil Kart sahibi) özel izin (yeniden giriş izni, yukarıya bakınız) almadan ABD dışında bir yıldan fazla kalırsa bu kişinin ABD’ye LPR statüsünde geri dönmesi için özel bir göçmen vizesi talep etmesi gerekebilir. ABD dışında kalmayı gerektiren sebebin kanıtıyla yerel konsolosluğa giderek özel göçmen vizesi başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Ayrıca ABD’deki oturma izninizin iptal edilmesine dair bir niyet olmadığını ispatlamanız gerekmektedir.

Özel Meslek Vizesi (H-1B)
H1-B vizesi yüksek öğrenimde özel bir alanın tamamlanması ile sağlanan teorik ve pratik uygulama gerektiren özel mesleklere sahip kişilere yöneliktir.

P
Pasaport
Bir ülkenin resmi bir belgesi olan pasaport bir vatandaşa verildiğinde edinen kişinin yasal bir kimlik belgesi olarak kullnılır ve kişinin ülkelerin yasalar ve statülerine uygun bir şekilde milli sınırlarına geçmesine izin verir.

Premium İşlemler
Premium İşlemler Hizmeti başvuru yapanların ek bir ücret karşılığında müracaatlarının (özel vizeler için) daha hızlı işlenmesini sağlamaktadır.

P-Vizesi
P-Vizesi belirli uluslararası tanınmış sporcuların, uluslararası tanınmış eğlence gruplarının üyeleri, karşılıklı değişim program üyeleri ve kültürel olarak özgün olan programların parçası olan sanatçılar veya göstericilerin geçici olarak Birleşik Devletler’de yaşamasına izin vermektedir.

R
Refakatçi Akraba – Bakınız ‘İkincil Lehtar’.

S
Servis Merkezi
ABD’deki kişilerin göçmenlik konularının idare edildiği bir USCIS ofisidir.

Sınır Dışı Etme
Ayrıca “uzaklaştırma” olarak da bilinir ve bir kişinin Birleşik Devletler’den sınır dışı edilmesini ifade eder. Sınır dışı etme işlemleri genellikle bir göçmenlik mahkemesi tarafından yürütülür. ABD’den sınır dışı edilen kişiler istisnai bir durum olmadıkça genellikle 5 yıl için ülkeye girmekten men edilmektedir.

Söz Verme
Statünüzü Yeşil Kart’a düzenlemek ve ülkeden ayrılmak istediğiniz anda ABD’ye tekrar giriş için özel bir izin gerekir. Buna Söz Verme denir. Yeşil Kart katılımcıları ve onların 21 yaş altındaki çocukları zaten geçici işçi statüsüne sahip değillerse (örneğin H veya L statüsü), Birleşik Devletler’den ayrılmadan önce Söz Verme işlemlerini tamamlamalıdır . Eğer tamamlamazlarsa AOS başvurularını göçmenlik kurumu tarafından iptal edilme riski taşır.

Sponsor
“Sponsor” terimi genellikle müracaat edeni tanımlamak için kullanılır. Sponsor olabilmek için ABD hükümetinin belirlemiş olduğu minimum gelir ve kazancın üzerinde olmalısınız.

Statü Değişikliği
Statü Değişikliği bir yabancı uyruklunun göçmen olmayan vizesi (örneğin öğrenci vizesi) ile Birleşik Devletler’e yasal olarak giren ve bu süre içerisinde ABD’den ayrılmaya gerek kalmadan başka bir göçmen olmayan vize sınıfına (örneğin geçici deneyimli işçi statüsüne) geçmesini ifade eder.

Statü Düzenlemesi (AOS)
Bir kişi ABD’ye girdiğinde kendisine ülkeyi ziyaret sebebi üzerine belirli bir statü verilir. Örneğin öğrenci vizesine sahip olan bir kişiye ABD’de okumasına izin verecek olan öğrenci statüsü verilir.
Göçmen olmayan statüsüne sahip bir kişi Yeşil Kart başvurusunda bulunduğunda buna statü düzenlemesi denir. Örneğin: Öğrenci statüsü ile ABD’ye giriş yapan bir kişi daha sonradan evlenerek ABD vatandaşlığı aldığında Yeşil Kart’a o evlilik üzerine başvuruda bulunur.
Lütfen bir göçmen olmayan statü tipini başka bir göçmen olmayan statü tipine değiştirmeye statü değişikliği adı verildiğine dikkat ediniz. Örneğin: öğrenci statüsünden H-1B statüsüne (geçici işçi statüsü) değiştirilmesi.

Statü Süresi (D/S)
Statü Süresi bir ABD Göçmen Müfettişi tarafından Amerika Giriş Noktalarında yabancı uyruklu kimselere verilen I-94 belgelerinde kayıt edilen terimdir. Bu damga bir yabancı kimsenin Birleşik Devletlerde yasal olarak ne kadar kalacağını gösterir.

Ş
Şartlı Oturma
USCIS 2 yıl boyunca şartlı Yeşil Kartlar ile iki göçmenlik grubu sunmaktadır. Yeşil Kart 2 yıllık periyodun bitiminden birkaç ay önce evliliğe dayalı şartlı oturma için Form I-751 ile “Şartlı Statünün Kaldırılması” adı verilen bir prosedür ile yenilenmelidir (yatırımcı Yeşil Kart için koşullu statüyü kaldırmak için Form I-829).

Şirket İçi Nakil Vizesi (L-1)
L-1 Vizesi çok uluslu şirketlerin yöneticilerini ve uzmanlarını geçici süre ile Birleşik Devletler’e transfer etme fırsatlarına izin vermeyi hedeflemektedir.

T
Tamamlayıcı Göçmen Olmayan Vize Başvurusu (DS-157)
DS-157 yetkili mercilerin müracaatçıdan güvenlik soruşturmasını yürütürken yardımcı olacak bilgiler talep ettiği göçmen olmaya vizeler için tamamlayıcı bir vize başvurusudur. Bu form bir NIV (göçmen olmayan vize)’a başvururken konsolosluğa verilmelidir. Çoğu durumda bu bilgi 16-45 yaşları arasındaki erkeklerden talep edilir.

Teknoloji Uyarı Listesi (TAL)
Teknoloji Uyarı Listesi potansiyel “çift kullanım” uygulamalarıyla ilgili teknolojilerin ve alanların bir özetini sunar. TAL listesi kimya, immünoloji ve farmakolojinin yanı sıra mimarlık, inşaat mühendisliği ve kentsel tasarım alanlarında her teknoloji ve beceriyi içeren kapsamlı bir güvenlik kontrolüdür.

U
Ulusal Vize Merkezi (NVC)
Portsmouth, New Hampshire’da bulunan Ulusal Vize Merkezi (NVC) ABD Büyükelçilikleri ve Konsolosluklarına göçmen vizesi için başvuracak olanlar için İç Güvenlik Bakanlığı tarafından göçmen vize taleplerini işler.

US- VISIT Programı
US-VISIT yasal seyahat ve ticareti kolaylaştırırken sınırları ve ulusal güvenliği genişleten bir programdır. Biyografik ve biyometrik teknolojilerin yanı sıra yüksek hızda bilgi transferi kullanılır.

Uygun Görülmeme
Bazı potansiyel göçmenlere geçmiş sicil, sağlık, finansal durum ya da topluma karşı tehdit oluşturmasından ötürü ABD’li yetkililler tarafından uygun görülmeme ya da istenmeyen kişi hükmü verilmektedir. Bazı durumlarda uygun görülmeme çoğunlukla bir avukatın yardımı ile ortadan kalkabilmektedir.

Uygun Görülmeme Dayanaklarının Muafiyeti
ABD’ye giriş için uygun görülmeyen katılımcılar kararı temyiz etmek isterse, uygun görülmeme sebebinin sayılmaması ve vize verilmesi için özel bir izin talep etmelidir.

Uzaklaştırma
Sınır dışı etmenin resmi adıdır, bir kişiyi ABD’den çıkarma eylemidir.

Uzaklaştırma İşlemleri
Bir kişiyi ABD’den çıkarmak için bir yasal prosedürdür. Uzaklaştırma işlemleri kişinin Birleşik Devletler’den çıkarılabileceği/çıkarılması gerektiğine karar veren göçmenlik hakimi tarafından yürütülür.

Uzatma
ABD’de dilekçe sahibinin statüsünü uzatmak içindir.

V
Vatandaşlığa Kabul
Yabancı uyruklu (vatandaş olmayan) kimsenin ABD vatandaşı olma süreci.

Vize
Birleşik Devletler konsoloslukları tarafından verilen ve geçerli bir pasaportun içine damgalanan ve vize tipine göre belirli kısıtlamalarla ABD’ye giriş izni veren izin belgesidir.

Vize Duyurusu
Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve hangi öncelik numaralarının işlenmekte olduğunun gösterildiği tablodur. Vize Duyurusu katılımcıların diğer katılımcıların bekleme sürelerini listeleyerek kendi vizeleri için ne kadar beklemek zorunda kalacaklarını tahmin etmesine yardımcı olur.

Vize Görüşmesi
Bir konsolosluk görevlisi tarafından yürütülen görüşme uygunluğun, olası reddedilme sebeplerinin ve herhangi bir özel güvenlik kontrolüne (örneğin TAL) gerek olup olmadığının karar verilmesi için önemli bir araçtır.

Vize Muafiyet Programı (VWP)
VWP 27 katılımcı ülkenin bazısının vatandaşlarının Birleşik Devletler’e iş veya eğlence amaçlı ziyaretlerinde ABD vizesi almadan ziyaretçi olarak girmesine olanak sağlar. Ziyaretçiler yalnızca 90 gün kalabilir ve ziyaretlerini uzatamazlar.

Vize Reddi
Birleşik Devletlere giriş için yapılan vize talebinin ABD Konsolosu tarafından reddedilmesi. Lütfen USCIS tarafından önceki onayın alınmış olmasına rağmen konsolosun bir vize talebini reddetme hakkı olduğunu unutmayınız.

Y
Yasal Kalıcı Oturma İznine Sahip Kimse(LPR)
Yasal Kalıcı Oturma İznine Sahip Kimse Birleşik Devletler vatandaşı olmayan ancak ABD Kalıcı Oturum İzni’ne sahip kimse olarak (örneğin Yeşil Kart sahibi) yasal bir şekilde ikamet eden kişidir. Tüm LPR’lerin bir ABD Kalıcı Oturma Kartı (Yeşil Kart) elde etmeleri ve taşımaları gerekmektedir.

Yasal Statü (Statü İçi/Statü Dışı)
Bu, ABD’ye giriş üzerine verilen statünün şartlarıyla bağlantılıdır. Örneğin, tam zamanlı okuyan ve (herhangi bir işte) çalışmayan öğrenci vizesine sahip yabancı uyruklu bir öğrenciyseniz “Statü İçi”sinizdir. Diğer yandan öğrenci vizesi olan ve amcanızın iş yerinde tam zamanlı çalışıp, okumayan bir yabancı uyrukluysanız “Statü Dışı”sınızdır.

Yeniden Giriş İzni
Gelecek bir yıl boyuca ABD dışında kalması gereken Yasal Oturma İznine Sahip Kişiler (Yeşil Kart sahipleri) yeniden giriş izni için başvuru yapabilirler. Yeniden giriş izni Yeşil Kartı korur ve ABD dışındayken kalıcı oturma iznini bırakma niyetiniz olmadığını gösterir. Yeniden giriş iki yıl için verilir ve belirli koşullar altında ilave olarak iki yıllık bir süre için uzatılabilir. Yenide giriş izinleri I-131 formunda doldurulur.
Yeşil Kart/GC
Resmi olarak ABD Kalıcı Yerleşen Kartı olarak bilinen Yeşil Kart, sahibine Birleşik Devletler’de sınırsız olarak yaşama ve oturma izni sağlamaktadır. Bu sert plastik kartın renginin yeşil olmasından dolayı ABD Kalıcı Oturma Kartı’ndan genel olarak “Yeşil Kart” olarak bahsedilmektedir. Yeşil Kart Birleşik Devletler’de bir kimlik kartı (ID) olarak kullanılabilmekte ve yabancı uyruklu kişinin Birleşik Devletler’in Yasal Kalıcı Oturma İzni’ne (LPR) sahip olduğunun kanıtıdır.
Yeşil Kart/GC
Resmi olarak ABD Kalıcı Yerleşen Kartı olarak bilinen Yeşil Kart, sahibine Birleşik Devletler’de sınırsız olarak yaşama ve oturma izni sağlamaktadır. Bu sert plastik kartın renginin yeşil olmasından dolayı ABD Kalıcı Oturma Kartı’ndan genel olarak “Yeşil Kart” olarak bahsedilmektedir. Yeşil Kart Birleşik Devletler’de bir kimlik kartı (ID) olarak kullanılabilmekte ve yabancı uyruklu kişinin Birleşik Devletler’in Yasal Kalıcı Oturma İzni’ne (LPR) sahip olduğunun kanıtıdır.